PROXECTO 2 – Control LED por Teclado dende Scratch

PROXECTO 2 – CONTROLAR OS LEDS DENDE UNHA RASPBERRY PI CON SCRATCH MEDIANTE O TECLADO DUN ORDENADOR OU DENDE UN ORDENADOR REMOTO MEDIANTE SCRATCH.

ESTADO: Desbotado.
O proxecto completouse correctamente, pero posúe numerosas limitacións no seu emprego con Scratch, posto que é una aplicación para educar aos máis rapaces.
O ser unha linguaxe tán sinxela non permite controlar os leds máis aló de apagalos e acendelos.
Máis información no apartado Limitacións.

DIFICULTADE: Intermedia.
REQUISITOS: Coñecementos básicos de programación.

PÚBLICO / DESTINATARIOS: Pola súa relativa sinxeleza é unha boa forma de ensinar como facer uso dos pins a un nivel básico.
Hai que ter algún coñecemento de programación, que é a obxectivo básico polo que se creou Scratch.

FONTE ORIXINAL: Proxecto “Santa Detector” da páxina oficial de RaspBerry Pi:
https://www.raspberrypi.org/learning/santa-detector/worksheet/

OBXECTIVO:
Controlar cun teclado de ordenador, ou dende un ordenador de forma remota, o encendido e apagado de varios LEDs, activando e desactivando os portos GPIO da RaspBerry Pi mediante Scratch.

NOTAS:
Scratch dispón dun sistema integrado de acceso e control dos portos GPIO, polo que non é necesario programalos directamente, coma no Proxecto 1. Só hai que activalos en Scratch, o que facilita a programación e o manexo dos portos, máis pola contra, o seren un sistema tan sinxelo ten moitas limitacións, como se explica ao final do proxecto.

RECURSOS / VERSIÓNS EMPREGADAS:
– Placa RaspBerry Pi Modelo 2B Ver. 1.1 (2015).
– S.O. RaspBian (2015).
– Versión de Scratch incluida na distribución RaspBian.

IMPORTANTE / A TER EN CONTA:
– Se un pin GPIO queda acendido seguirá acendido aínda nque pechemos o programa ou apaguemos a RaspBerry Pi → funcionará mientras reciba corrente.
Isto significa que se conectamos ou desconectamos algo có pin activado pode que o seguinte que executemos non funcione ou o faga de xeito incorrecta.

– Lembrar cando se está accedendo en modo remoto e cando en modo local, xa que NON é o mesmo, así que se estamos en remoto e conectamos un teclado USB directamente á RaspBerry Pi, este NON vai funcionar xa que estamos noutra sesión.

CONSIDERACIÓNS:
– Non permite asignarlle valores al pin, só acendelo e apagalo.
– É necesario que Scratch estea executándose e activo (ventana activa) para que o programa funcione.
– Ao activar ou desactivar o pin, este quedará activado ou desactivado hasta que se volva a cambiar de estado.
Isto quere dicir que se o pin queda activado, permanecerá acendido incluso aínda que pechemos o programa e apaguemos a RaspBerry Pi.
Mentras siga recibindo corrente seguirá acendido.
Ademáis, unha vez pechado Scratch xa non se poderá controlar có teclado, deixando de respostar a el.
Isto, a su vez, pode provocar o mal funcionamento doutros programas ou códigos que executemos posteriormente.
Volver a abrir Scratch e o programa para desactivar o pin se quedou prendido.

LIMITACIÓNS
– Non permite asignarlle valores al pin, só acendelo e apagalo.
– Tampouco permite “escanear” un pin, non se pode poñer un pin en “modo escoita”, xa que non se pode comprobar se un pin está activado o desactivado.
– E necesario que Scratch estea en execución e activo (enfocado) para que o programa funcione.
– Ao activar e desactivar o pin, este quedará activado ou desactivado ata que se volva a cambiar de estado.
Isto quere dicir que si o pin queda activado, permanecerá acendido incluso aínda que pechemos o programa e apaguemos la RaspBerry Pi.
Mentras reciba corrente seguirá pendido.
Ademáis, unha vez pechado Scratch xa no se poderá controlar có teclado, deixando de respostar a el.
Isto, a súa vez, pode provocar o mal funcionamento doutros programas ou códigos que executemos posteriormente.
Volver a abrir Scratch e o programa para desactivar o pin se quedou prendido.

INCIDENCIAS
– Conectouse outro led con Scratch pechado e deixaron de funcionar os dous LEDs.
Houbo que facer unha Desconexión Total do sistema: Apagar a RaspBerry Pi e desenchufala da corrente para que volvese a funcionar.

 • O LED non acende:
  – Comprobar que estea colocado correctamente (lado positivo e negativo).
  – Comprobar que as patillas están na misma hileira / fila que a resistencia e o cable.
  – Reiniciar o servidor GPIO de Scratch dende o menú Editar.
  – Reiniciar Scratch.
  – Desconexión Total: Apagar a RaspBerry Pi e desenchufala da corrente.
 • O pin non se activa ou desactiva:
  – Comprobar que esté iniciado o Servidor GPIO no menú Editar.
  – Desconexión Total: Apagar a RaspBerry Pi e desenchufala da corriente.

– Lembrar que cando se está accedendo en modo remoto e cando en modo local, xa que NON é o mesmo, así que se estamos en remoto e conectamos un teclado USB directamente á RaspBerry Pi NON vai funcionar xa que estamos noutra sesión.

OUTROS
– Lembrar cando se está accediendo en modo remoto e cando en modo local, xa que NON é o mesmo, así que se estamos en remoto e conectamos un teclado USB directamente á RaspBerry Pi NON vai a funcionar xa que estamos noutra sesión.
– Insertar comentarios en Scratch:
Nunha zona baleira do área de código (Área do Programa), premer botón dereito e “Engadir Comentario”.
Para borralo premer de novo o botón derecho na barra de título do comentario e eliminar, como có código.

REALIZACIÓN DO PROXECTO: – PROCESO –

RESULTADO:  Ao premer as teclas indicadas acenderase e apagarse o pin correspondente.